SDHS

Bližšie informácie o odborných školeniach pre zubných lekárov, dentálnych hygienikov, zubných asistentov a preventistov v rámci Slovenskej dentálnohygienickej spoločnosti sa dozviete na našej stránke www.sdhs.sk