Materské škôlky

Projekt  zdravý úsmev v Slovenskej republike

Subprojekt: Zdravý úsmev pre predškolské zariadenia a základné školy

© Doc. Dr. Eva Kovaľová PhD., FZ PU v Prešove a Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Dr. Tatiana Čarnoká, Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Mgr. Lucia Lenzová, Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Cieľ   projektu :

Hlavným cieľom projektu je príprava študentov DH na úlohu školských asistentiek zubnej starostlivosti (ŠAZS).

ŠAZS  vykonáva výchovu k ústnemu zdraviu u detí v predškolských zariadeniach,u detí základných  škôl a ústavov formou opakovaných cvičení,  6 krát v jednom školskom roku v jednej triede. Cieľom cvičení je viesť deti k  správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti na Slovensku. To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. To je náplňou cieľa tohto projektu.

Štruktúra  programu :

Program je rozdelený do 3 fáz :

1. prípravná fáza v roku 2009:

- vypracovanie postupu realizácie projektu, vedenie projektu,  spoluprácu     a finančnú podporu projektu,

- prípravu materiálov k projektu - dokument, podklady na vzdelávacie kurzy ŠAZS, podklady na cvičenia s deťmi,

- informatívne prednášky, odborné kurzy pre zjednotenie informácií k danej problematike medzi lekármi, dentálnymi hygieničkami a zubnými asistentkami, ktoré pomáhajú pri realizácii projektu,

- vyšetrenie stavu ústneho zdravia vo vybratej vzorke detí v Prešove,

- cvičenia  s deťmi,

- medializáciu  programu.

2. fáza od roku 2009 -  2010:

- rozšírenie realizácie projektu na celom území Slovenska pomocou študentov odboru DH FZ PU v Prešove, ŠAZS z radov nezamestnaných žien platených obcami,

- zriadenie webovej stránky  www.zdravyusmev.sk

- pravidelné informácie cestou medializácie projektu.

3.  fáza projetu od roku 2011....... Jej náplňou bude :

- realizácia projektu pomocou ŠAZS na území celej Slovenskej republiky, pokračovanie v programe na FZ PU v Prešove pomocou študentov,

- zavedenie predmetu „Výchova k zdraviu do predškolských zariadení na území SR“.