Projekty zdravý úsmev

Projekt  „Zdravý úsmev“ v Slovenskej republike

Doc.dr. Eva Kovaľová, PhD. Fakulta zdravotníckych odborov PU  Prešov, Slovensko
Dr. Michal Cierny, prezident Česko-slovensko-švajčiarskej medicínskej spoločnosti Zurich, Švajčiarsko

Cieľ   projektu :
Hlavným cieľom projektu je príprava - školských asistentiek zubnej starostlivosti (ŠAZS).
ŠAZS  vykonáva výchovu k ústnemu zdraviu u detí v predškolských zariadeniach, u detí základných  škôl a ústavov formou opakovaných cvičení, 6 krát v jednom školskom roku v jednej triede. Cieľom cvičení je viesť deti k  správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti na Slovensku. To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. To je náplňou cieľa tohto projektu.

Štruktúra  programu :
Program je rozdelený do 3 fáz :
1. prípravná fáza  od roku 1997 - do roku 2002. Toto obdobie je určené na :

SDHS

Bližšie informácie o odborných školeniach pre zubných lekárov, dentálnych hygienikov, zubných asistentov a preventistov v rámci Slovenskej dentálnohygienickej spoločnosti sa dozviete na našej stránke www.sdhs.sk