Novorodenci

Projekt  zdravý úsmev v Slovenskej republike

Subprojekt: Profylaktický preukaz

© Doc. Dr. Eva Kovaľová PhD., FZ PU v Prešove a Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Dr. Tatiana Čarnoká, Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Mgr. Lucia Lenzová, Klinika DH FZ PU Prešov, Slovensko

Cieľ   projektu:

Hlavným cieľom projektu je informovanie matky po pôrode v starostlivosti o ústne zdravie dieťaťa od narodenia do 6. roka života.

Študent odboru dentálna hygiena FZ PU v Prešove vykonáva výchovu k ústnemu zdraviu u matiek na pôrodniciach a novorodeneckých oddeleniach.

Každý študent po predchádzajúcom zaškolení navštívi pôrodnicu a novorodenecké oddelenie. Cieľom je odovzdať matke novorodenca profylaktický preukaz

a oboznámiť ju s jeho obsahom a významom. Informuje ju, ako má preukaz používať, kde môže chodiť s dieťaťkom na pravidelné kontroly.

Študent matku motivuje a inštruuje v starostlivosti o ústne zdravie novorodenca,o nebezpečenstve prenosu infekcie zubného kazu do úst dieťaťa.

Cieľom projektu je informovať matky k správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti na Slovensku.

To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou.

Štruktúra  programu :

Program je rozdelený do 3 fáz:

1. prípravná fáza  od roku 2009 - do roku 2010:

- vypracovanie postupu realizácie projektu, vedenie projektu, spoluprácu a finančnú podporu projektu,

-prípravu materiálov k projektu - dokument, podklady na vzdelávacie kurzy, vypracovanie profylaktického preukazu, informačných letákov,

- informatívne prednášky, odborné kurzy pre zjednotenie informácií k danej problematike medzi lekármi, dentálnymi hygieničkami a zubnými  asistentkami,

- príprava študentov DH, pôrodnej asistencie, ošetrovateľstva, lekárskych fakúlt, dentálnych hygieničiek, preventistiek,

- odborné vedenie projektu zubní lekári, dentálni hygienici,

- medializáciu  programu.

2. fáza v roku 2010:

- realizácia projektu na pôrod. a novorodeneckom oddelení FNsP v Prešove,

- zriadenie webovej stránky  www.zdravyusmev.sk

- informatívna prednáška pre pediatrov a gynekológov,

- prezentácia projektu na odborných slovenských a medzinárodných podujatiach organizovaných FZ PU,

- medializácia informácií o realizácii projektu.

3.  fáza projektu od roku 2011....... Jej náplňou bude :

- realizácia projektu na pôrodniciach vo viacerých mestách Slovenska,

- registrácia detí s profylaktickým preukazom,

- kontrola stavu ich ústneho zdravia,

- informatívna prednáška pre pediatrov a gynekológov, zubných lekárov, DH,

- prezentácia projektu na odborných slovenských a medzinárodných podujatiach organizovaných FZ PU

n zhodnotenie  poklesu  výskytu ochorení zubov a ďasien,

-       zoznam žien, ktoré dostali profylaktický preukaz,

-       kontrola stavu ústneho zdravia u ich detí v Poradni na Klinike DH v Prešove,

-       pravidelný recall á 3 – 6 mesiacov,

-       v každej návšteve sa vyšetrenie a stav zapíšu do profylaktického preukazu,

-       1. návšetva – každé dieťa dostane zdarma zubnú kefku s pastou Elmex od švajčiarskej firmy GABA.